Sıkça Sorulan Sorular | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

SIKÇA SORULAN SORULAR

Eğitim Kurumu Güvenirliği

MEB tarafından eğitim kurumlarında zorunlu tutulan ve içeriği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan Karekod uygulaması, eğitim kurumunun İnternet sayfasında ve eğitim kurumu kapı girişinde bulunmak zorundadır. Bu Karekod ’ u cep telefonunuza indireceğiniz bir karekod okuyucu uygulama ile okutarak o kurumun M.E.B.’ deki resmi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler kurumun fiili durumuyla uyuşuyorsa kayıt olabilirsiniz.

Eğitim kurumun MEB logosu taşıyan ve bağlı bulunduğu İl ve İlçe bilgileri yazılı olan bina dış ve iç tabelası olmak zorundadır. Tabelasında yazılı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü telefonla arayarak kurum ve kursları hakkında bilgi alabilirsiniz. (Unvan Eğitim Kurumları için Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ``kurslar bölümünden`` bilgi alabilirsiniz.)

Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası üzerinden sorgulama: https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx web adresinden Türkiye de bulunan tüm Resmi ve Özel Öğretim Kurumları (Yaygın Eğitim, Uzaktan Eğitim) bilgisine ulaşabilirsiniz.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sayfası üzerinden sorgulama: http://ookgm.meb.gov.tr/ sayfasına girip (Özel Öğretim Kurumları)+(Özel Muhtelif Kurslar)+(Özel Muhtelif Kurslar Listesi) Tüm kursların (Uzaktan Eğitim Kursları hariç) listesini buradan Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.

Sınavlar

Kurs Bitirme Sınavları
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Sınav Yönergesi (06/04/2021 Güncelleme)
Teorik Sınav; Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle devlet okulunda daha önceden size bildirilen adreste, gün ve saatte yapılır.
Sınavlar MEB görevlileri nezaretinde toplu olarak yapılır. Eğitim kurumu görev almaz.
Uygulama Sınavı; Uygulama sınavı olan kurs programlarının uygulama sınavları eğitim kurumunda veya devlet okulunda MEB görevlileri tarafından yapılacaktır. Uygulama sınavına teorik sınavda başarılı olan kursiyerler katılabilir. Teorik sınav sonuçları aynı gün açıklanacak ve uygulama sınavı saati bildirilecektir.
Sınava geç gelenler sınava alınmaz. Sınav satinden 1(bir) saat önce sınav binasına gidiniz.
Sınavlara katılan kursiyerlerden sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı/geçerliliği devam eden pasaport/sürücü belgesi istenir. Kimlik fotokopisi, kurum giriş kartları vb. kabul edilmez.)
Kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz. Sınav da verilmez. Tükenmez kalem kullanmayınız. Sınava gelirken ders kitabı ve ders notları getirmeyiniz.
Teorik Sınav Süresi 30 dakikadır.
Sınavda 25 soru sorulmaktadır. Her soru 4 puan değerindedir. Yanlış cevaplar doğru soruları silmez.
Sınav başlarken sizlere dağıtılacak optik cevap formalarına adınızı- soyadınızı yazmayı ve imzalamayı unutmayınız.
Sınav bitiminde optik cevap formlarını, sınav sorularını sınav görevlilerine teslim ediniz. Sınav soruları sınav salonu dışına çıkarılamaz.
Sınavlar Özel Kurslar Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Yönetmelik dışı davranışlarda bulunanların sınavına son verilir ve salondan çıkartılır. (Gürültü yapılmaz, kopya çekilmez, yiyecek tüketilmez, vb.)
Cep telefonları kapalı bir şekilde yanınızda bulunabilir. Sınav esnasında fotoğraf çekilmez, kamera kaydı alınmaz.
*** Uzaktan öğretim yapan kurumların sınavları, kurumun bağlı bulunduğu Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından aynı ilçede yapılır.

Sınav sonuçları aynı gün açıklanır. İlçe Milli Eğitim tarafından duyurulacaktır. Kurumu arayarak da öğrenebilirsiniz.

Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır. Katılınan sınavın geçme notunu alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifika verilir. Sınava girmeyen ve sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.
Sınav Yönergesi -Madde 9
Teorik sınava girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar, kursa devam etmeksizin sadece sınav ücretini ödeyerek o öğretim programının takip eden üç sınavına daha girebilirler. Teorik sınavda başarılı olup uygulama sınavına girmeyenlerle uygulama sınavında başarısız olanlar, sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara girebilirler. Sınava giremeyenlerden;
a) Sınav günü hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmayanlar, resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapılacağı günün akşamına kadar,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler, kendisinin veya eşinin birinci derece yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü ya da spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi beş iş günü içerisinde kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamamaları hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumunu belirten belgeleri kurs tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilir. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mazerete ilişkin bilgiler beş iş günü içerisinde e-Özel’e girilir. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(3) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, e-Özel üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(4) Sınav komisyonu, sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava girdirenleri tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren e-Özel’e girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile tüm programlar için kayıtları dondurulur. İki yıl geçtikten sonra bu kursiyerlerin kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.

Sınavlar

Kurs Bitirme Sınavları
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Sınav Yönergesi (06/04/2021 Güncelleme)
Teorik Sınav; Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle devlet okulunda daha önceden size bildirilen adreste, gün ve saatte yapılır.
Sınavlar MEB görevlileri nezaretinde toplu olarak yapılır. Eğitim kurumu görev almaz.
Uygulama Sınavı; Uygulama sınavı olan kurs programlarının uygulama sınavları eğitim kurumunda veya devlet okulunda MEB görevlileri tarafından yapılacaktır. Uygulama sınavına teorik sınavda başarılı olan kursiyerler katılabilir. Teorik sınav sonuçları aynı gün açıklanacak ve uygulama sınavı saati bildirilecektir.
Sınava geç gelenler sınava alınmaz. Sınav satinden 1(bir) saat önce sınav binasına gidiniz.
Sınavlara katılan kursiyerlerden sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı/geçerliliği devam eden pasaport/sürücü belgesi istenir. Kimlik fotokopisi, kurum giriş kartları vb. kabul edilmez.)
Kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz. Sınav da verilmez. Tükenmez kalem kullanmayınız. Sınava gelirken ders kitabı ve ders notları getirmeyiniz.
Teorik Sınav Süresi 30 dakikadır.
Sınavda 25 soru sorulmaktadır. Her soru 4 puan değerindedir. Yanlış cevaplar doğru soruları silmez.
Sınav başlarken sizlere dağıtılacak optik cevap formalarına adınızı- soyadınızı yazmayı ve imzalamayı unutmayınız.
Sınav bitiminde optik cevap formlarını, sınav sorularını sınav görevlilerine teslim ediniz. Sınav soruları sınav salonu dışına çıkarılamaz.
Sınavlar Özel Kurslar Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Yönetmelik dışı davranışlarda bulunanların sınavına son verilir ve salondan çıkartılır. (Gürültü yapılmaz, kopya çekilmez, yiyecek tüketilmez, vb.)
Cep telefonları kapalı bir şekilde yanınızda bulunabilir. Sınav esnasında fotoğraf çekilmez, kamera kaydı alınmaz.
*** Uzaktan öğretim yapan kurumların sınavları, kurumun bağlı bulunduğu Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından aynı ilçede yapılır.

Sınav sonuçları aynı gün açıklanır. İlçe Milli Eğitim tarafından duyurulacaktır. Kurumu arayarak da öğrenebilirsiniz.

Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifika verilir. Sınava girmeyen ve sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.
Sınav Yönergesi -Madde 9
Teorik sınava girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar, kursa devam etmeksizin sadece sınav ücretini ödeyerek o öğretim programının takip eden üç sınavına daha girebilirler. Teorik sınavda başarılı olup uygulama sınavına girmeyenlerle uygulama sınavında başarısız olanlar, sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara girebilirler. Sınava giremeyenlerden;
a) Sınav günü hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmayanlar, resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapılacağı günün akşamına kadar,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler, kendisinin veya eşinin birinci derece yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü ya da spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi beş iş günü içerisinde kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamamaları hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumunu belirten belgeleri kurs tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilir. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mazerete ilişkin bilgiler beş iş günü içerisinde e-Özel’e girilir. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(3) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, e-Özel üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(4) Sınav komisyonu, sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava girdirenleri tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren e-Özel’e girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile tüm programlar için kayıtları dondurulur. İki yıl geçtikten sonra bu kursiyerlerin kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.

Sertifikalar

Türkiye de resmi ve özel her kurumda, Apostile işleminden sonra yurt dışında da geçerlidir. TC. Devletince iptal veya değişiklik yapılmadığı sürece “Hayat Boyu” geçerlidir. MEB sertifikaları MEB ilgili kurumlarınca düzenlenir. Özel öğretim kurumları tek başına sertifika düzenleyemez, düzenlenen sertifikalar MEB sorumluluğundadır. Kullanım alanları devlet kurumlarınca belirlenir. Eğitim kurumlarının eğitim dışında sorumluluğu bulunmamaktadır.

MEB. Sertifikaları tüm kurslarda ve tüm eğitim kurumlarında standarttır. Şekil bakımından yönetmelikle belirlenmiştir. (Örnek sertifikamızı inceleyiniz.)
Sertifikalar MEB güvencesindedir. Kurumumuzdan 2017 sonrası alınan sertifikalar https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden sorgulanabilir. 2017 öncesi alınan sertifikalar kurumumuzdan veya Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden sorgulanabilir.

Sertifikanız e-devlet de görünmüyorsa, Kurum Müdürlüğümüze 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvurmanız durumunda adınıza “SERTİFİKA ZAYİ BELGESİ” düzenlenecek MEB onayından sonra ıslak imzalı olarak teslim edilecektir. (İşlem ücreti alınmaktadır.) Bu işlemi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen başvurarak da yapabilirsiniz.
Zayi olan sertifikanın yerine yenisi düzenlenmez. Fotoğraflı Sertifika Zayi Belgenizi tüm işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Sertifika yerine geçer. e-devlet görünen sertifikalarda ise barkotlu sertifika çıktısını buradan alarak resmi işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

Ödemeler ve İadeler

Özel Öğretim Kurumları verdikleri eğitim hizmeti karşılığında ücret talep ederler, her yıl dönem başında ücretlerini ilan ederler. İlan ettikleri ücretlerin üzerinde ücret talep edemezler.

Kursun ücreti, taksit seçenekleri ve sizin ödeme planınıza uygun yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi almak için eğitim danışmanlarımızı arayabilirsiniz.
Sınav ücretleri kurs ücretine dahil değildir.
Birinci sınav ücreti dahil tüm sınavlarda sınav ücreti MEB tarafından talep edilir. Kayıt esnasında bilgi alınız.
Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.
Ödemeler havale ,EFT ve Kredi kartı ile yapılabilir.

Kurumuzda Ücret iade işlemleri MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.
Ücretlerin iadesi
MADDE 56 – (1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)
(2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)
(3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Kurumlara
(Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.
(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.
Kursu tamamlayan veya devamsızlıktan kalan kursiyerlere ücret iadesi yapılmaz.
Sınav Ücreti İadesi,
Kurs bitirme sınavına yazılan ve ödemesi MEB' e yapılan kişilerin, sınava katılmasa dahi sınav ücreti iadesi yapılmaz.

Şikayetler

Eğitim kurumumuz hakkında olumsuz görüşlerinizi ve şikayetlerinizi dilekçe ile kurum müdürlüğümüze veya WEB ana sayfamızdaki şikâyet butonunu tıklayarak açılan formu doldurup yapabilirsiniz.
Tüm şikayetler disiplin kurulumuzca incelenip gerekli işlemler yapılmaktadır. Şikâyet sahibine 7 gün içerisinde cevap verilmektedir.

Kurs bitirme sınavları sonucunda verilen nota itiraz etmek için özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursu müdürlüğüne hitaben dilekçe yazınız.
İtirazınız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile iletilecek, sonuç tarafınıza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.
Sınavlar merkezi sistemle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapıldığından sınav sonuçlarının incelemesi yine aynı müdürlükçe yapılmaktadır.
Eğitim kurumunun bu konuda hiç bir yetkisi yoktur.

Kurumumuzdan aldığınız hizmet ile ilgili tüm şikayetlerinizi (personel, öğretmen, donanım, vb.) 0312 433 66 71 - 70 telefonlardan kurum müdürüne bildirebilirsiniz. Şikayet konusu müdürlüğümüzce 24 saat içerisinde incelenip tarafınıza bilgi verilecektir. Kursiyer memnuniyetini sağlamak görevimizdir. Her zaman sizleri memnun edecek sonuçlar için çözüm arayacağız.

error:
WhatsApp chat