Emlak Danışmanlığı Kursu | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

Uzaktan Eğitim Emlak Danışmanlığı Kursu

Emlak Danışmanlığı Kursu Hakkında

Emlak Danışmanlığı Kursu ve Sertifikası

Bu program ile, emlakçılık mesleğini yapmak isteyenlerin mesleğin temel bilgilerini öğrenmelerini sağlamak, halen emlakçılık mesleğini icra eden kişilerin bilgilerini yenilemek ve mesleklerini MEB. onaylı sertifika ile belgelemelerine olanak sağlamak amaçlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yüz yüze eğitim imkânı bulamayan kişilere uzaktan eğitime ulaşma imkânı sağlamıştır.  120 saat İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursuna katılarak emlakçılık mesleğini öğrenebilir ve çalışma aşamasında zorunlu tutulan sertifikalardan birine sahip olursunuz. Ayrıca bu eğitimle, MYK (Mesleki yeterlilik Kurumu) tarafından sınavları yapılan ve zorunlu sertifikalardan biri olan Sorumlu Emlak Danışmanı (seviye 5- Seviye 4) sınavına hazırlanmış olacaksınız. Bu sınava yönelik ders notları ayrıca uzaktan eğitim sistemimize yüklenmiştir. Alacağınız MEB onaylı sertifika (Kurs Bitirme Belgesi) hayat boyu geçerlidir. E-Devletten sorgulanabilir.

MYK belgesi alan ve iş yeri açanlar 1 yıl içerisinde MEB veya Üniversite onaylı 120 saat Emlak Danışmanlığı sertifikalarını Ticaret il Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde Lisansları iptal edilecektir. (Resmî Gazete- Tarih: 14 Ekim 2020 Sayı : 31274 TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde-22 a)a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.)

Uzaktan Eğitim Süreci

Kursa kayıt olduğunuz gün uzaktan eğitim sistemimize girişiniz için, şifre ve kullanıcı adı e-posta olarak göndereceğiz. Sistem içerisinde ders videolarına, ders notlarına, dokümanlara ve deneme sınavına ulaşacaksınız. Bir yıl ücretsiz olarak içeriklere erişebilirsiniz. Bu süreç içerisinde e-posta ile eğitmene her zaman ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Talep olması durumunda (en az 6 kişi) canlı ders (online eğitim) düzenlenebilecektir. Emlak danışmanlığı mesleğine yeni başlayacak kişilerin önce emlak danışmanlığı eğitimine (yüzü yüzü veya uzaktan) katılmaları önerilmektedir.  Eğitimi tamamlayanlar kendilerini hazır hissettiklerinde kurumumuzu arayarak ilk MYK sınavına katılabilirler.

Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğin ilgili maddesinde  “Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması” denilmektedir. Bu sebeple Üniversite onaylı belgelerde geçerlidir. Kurumumuzdan alacağınız Üniversite onaylı belgeler E-devlete görünmektedir. Uzaktan eğitime katılıp Üniversite Onaylı sertifikanızı alabilirsiniz. Sertifikalar süresizdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Süreci

MYK resmi web sitesinde yayınlanan yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarına başvurarak sınava katılıp yeterlilik belgenizi alabilirsiniz. İş yeri sahibi iseniz veya iş yeri açacaksanız en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. İş yeri açmak istemeyen sadece bu alanda çalışmak  isteyen ilkokul mezunları 4. seviye sınavına katılabilir. Sertifika sınavları iki aşamada yapılmaktadır. Teorik sınav ve performans sınavı. Sınavlar görevliler nezaretinde ve kamera ortamında kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Sınav sonuçları bir hafta içerisinde e-devletinizde görünecektir. Sınavda başarılı olduğunuz takdirde belge ücretinizi yatırıp Mesleki Yeterlilik Belgenizi ve Mesleki yeterlilik kimlik kartınızı 15 gün içinde alabilirsiniz. (adresinize kargo ile gönderilecektir.) Örnek belgeler aşağıdadır. İlk sınavda başarılı olamayanlar 2. sınav hakkını kullanarak ücret ödemeden sınava katılabilir. İki sınav hakkınız bulunmaktadır. İki hakkında da başarılı olamayanlar sadece kaldıkları yeterliliklerin ücretini ödeyerek  tekrar sınava katılabilirler.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

 1. A- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çıkarmak İçin İstenenler (Belediyeden);
 2. 1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğinde bir alana sahip olmak,
 3. 2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olmalıdır (Kira kontratı veya tapu), Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.
 4. 3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunmalıdır,
 5. 4- İş yerinde Taşınmaz Ticaretinden başka bir ticari faaliyette bulunulamaz,
 6. 5- MEB. onaylı Emlak Danışmanlığı sertifikası (en az 100 saatlik),Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.
 1. B- Yetki Belgesi Çıkarmak İçin (Ticaret İl Müdürlüğünden);
 2. 1- Meslek odasına kayıt belgesi ,
 3. 2- Vergisi levhası,
 4. 3- Ticaret sicil gazetesi,
 5. 4- Seviye 5 MYK belgesi (Sorumlu Emlak Danışmanı için) ve

Bu Belgelerle Birlikte Ayrıca Yetki Belgesi Çıkarılacak kişinin;

 1. a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. b) En az lise mezunu olması,
 3. c) İflas etmemiş olması,
 4. d) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması,
 5. e) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
 6. f) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

Bu belgeleri tamamlayan kişilere Ticaret İl Müdürlüklerince 5 yıl süreli Yetki Belgesi verilir.

Merak Edilenler

 • Emlak Danışmanlığı Sınavına Kimler Katlanabilir?

  1-MEB Sınavına en az lise mezunları ve halen Emlak Danışmanlığı yapan İlkokul mezunları katılabilir.
  2-Üniversite sertifika programına en az ilkokul mezunu olanlar katılabilir.


 • Gerekli Belgeler

  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  Mezuniyet Belgesi.

 • Kurs Süresi

  Emlak Danışmanı Kursu Süresi
  Toplam : 120 saat /1 ay

 • Emlak Danışmanı Sertifikasının Kazandırdıkları

  Emlak Danışmanı unvanı kazandırır,
  Mesleğinizi belgelemenizi sağlar,
  Yaptığınız işi bildiğinizi kanıtlar,
  Karşı tarafa güven verir,
  Hukuki sorumluluktan kurtarır.


Duyurular

Emlak Danışmanlığı eğitimi ile ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Bilgi için: (0312) 433 6670 -71  –  0507 765 6423  –  0553 143 64 87  (WhatsApp)

Açıklamalar

 1. MEB Emlak Danışmanlığı Kursu İçeriği
  1. Emlak Pazarlama, Satış, satış öncesi ve Satış Sonrası İşlemler
  2. Halkla İlişkiler ve İletişim
  3. Tapu Sicili
  4. Kadastro
  5. Gayrimenkul Hukuku
  6. Emlak Danışmalığı, Ekspertiz ve Şehir Planlama
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kurslarda kurs bitirme sınavları, "Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar" yönergesine uygun olarak yapılır.
 • Kurs bitirme sınavı Ankara kurum merkezimizde yapılmaktadır.
 • Sınava Unvan Meslek Eğitim Kursu ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri nezaret eder.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara sertifika düzenlenmez.
 • Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır. İlk sınavda sınav ücreti alınmaz.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanlara "Katılım Belgesi" düzenlenir.
 • Sınavlar size bildirilen gün ve saatte yapılır, başlayan sınava 10 dakika geç kalma süresi vardır.
 • Kursiyer sınavda kimlik kartını ibraz etmek zorundadır. Kimlik kartı olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav süresi 30 dk. dır.
 • Sorular test şeklinde 25 sorudur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not 45 tir. Her soru 4 puandır. Geçer not için 12 doğru soru cevaplanmalıdır.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi sınıfta verilecektir.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konulara SSS sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimize kurs bitirme sınavında başarılar dileriz.
 • Emlak Danışmanlığı Kursu ücretlidir.
 • Eğitim danışmanımız dan güncel fiyat bilgisi ve kampanyalar hakkında bilgi almak için arayınız.
 • İstediğiniz şekilde taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Nakit, havale, EFT, banka kartı, kredi kartı veya mail-order ile ödeme yapabilirsiniz.
 • MEB sınav ücreti 400tl.dir.
Yukarıda yazılı Emlak Danışmanlığı Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi.   Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursuna Güvenle gelin Mutlu ayrılın dileklerimizle, Unvan Eğitim Kurumları olarak;
 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Sınav ve Belge Ücretlerinin Yetkili Kuruluşa Ödenmesi,
 • Personelin bilgili, güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kurum içi Pandemi tedbirlerinin titizlikle uygulanması,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz
 • Eğitim süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Kurumumuzda sizleri görmekten mutluluk duyarız.
 • TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK;MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam; MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
 • Emlak sektöründe çalışan veya iş yeri sahiplerinin, emlak danışmanlığı yapmak isteyen mesleğe yeni başlayacak kişilerin yukarıdaki ilgili yönetmeliği mutlaka okumalarını iş ve işlemlerini bu doğrultuda gerçekleştirmelerini öneriyoruz.

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat