Site ve Ap. Yöneticiliği | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu

Kentleşmenin hızla arttığı ülkemizde toplu yaşamın bir parçası olarak ortaya çıkan siteler ve apartmanlar da yöneticilik veya yönetim kurulu üyeliği artık profesyonel bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneticiler kat maliklerinden istekliler arasından belirlenmektedir. Bu sistemde yöneticiler yönetim konularına ve mevzuatlara hakim olmalı hak sahiplerini olası risklerden korumakta ve gerekli tedbirleri almakta yetersiz kalmamalıdır. Günümüzde apartman yönetim şirketleri bunu daha profesyonel olarak yapmaktadırlar. Eğitimli yöneticiler de bu işi yönetici firmalar kadar başarılı yürütebilirler. Kent yaşamında değişen koşullar ve büyüyen şehirlerimizde Site Yöneticilerine, Apartman Yöneticilerine ihtiyacı günden güne artmaktadır. Sizde bu yeni iş kolunda çalışmak ve başarılı olmak, Ek gelir elde etmek, yönetim kurullarında görev almak istiyorsanız, kursumuza mutlaka katılınız.

Uzaktan Eğitim Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu,

Profesyonel  site ve apartman yöneticilerinin yetiştirilmesi amacıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu ve  temel hukuk kurallarına hakim,  belediye imar planını bilen ve değişiklikleri takip eden, kişilik hakları ve toplumsal düzen kurallarına uygun davranan,   insan ilişkilerinde başarılı  bireylerin yetiştirilmesi  için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 02.09.2015 tarih ve 76 sayılı onayı ile yürürlüğe giren sertifikalı örgün ve uzaktan öğretim programıdır.

Site ve apartman yöneticiliği yapmak isteyen kişilerin bu mesleğin icrasının nasıl yapılacağını ve bunun hukuki temellerinin neler olduğunu bu kursumuzda öğrenmeleri hedeflenmektedir. Dersler Örgün ve Uzaktan Eğitim olarak verilmektedir. Uzman eğiticilerimiz tarafından konuların detaylı olarak anlatıldığı ders videolarına uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sınıf ortamında yüz yüze eğitimlerimiz talepler doğrultusunda açılmaktadır.

MEB Site ve Apartman Yöneticiliği Sınavı,

“Site ve Apartman Yöneticiliği Kurs Bitime Sınavı” Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Canan Özbağı İlköğretim Okulunda  (Maltepe/Ankara)  hafta sonu cumartesi veya pazar günü saat:10:00 da yapılmaktadır. Teorik sınavda çoktan seçmeli dört şıklı 25 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 50 dakikadır. Sınav sonuçları saat 11:30 da okulda ilan edilmektedir, okulda bekleyip öğrenebilirsiniz. Sınavı geçen kursiyerlere sertifikaları 10 gün içinde teslim edilmektedir. Kurusumuzdan veya kargo ile teslim alabilirsiniz. Sınavdan önce kursa gelip ıslak imzalı sınav giriş kartlarınızı alabilirsiniz. Aklınıza takılan konularda kurumumuzdan bilgi alabilirsiniz. Kuruma gelerek veya uzaktan kayıt işlemi yatırabilirsiniz.

Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifikası,

Eğitim süresini tamamlayıp kurs bitiminde yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursu tarafından düzenlenen Mili Eğitim Bakanlığı onaylı “Site ve Apartman Yöneticiliği ” kurs bitirme belgesidir. Kurumumuz uzaktan eğitim site ve apartman yöneticiliği kursu eğitimleri ve sertifikası düzenlemeye yetkilidir. Yurt içinde ve Apostil onayından sonra yurt dışında,  özel ve kamu kurumlarında geçerlidir. Sertifikalar ömür boyu geçerlidir, süresizdir. Aşağıdaki örnek sertifikamızı inceleyiniz.

Site ve Apartman Yöneticisi,

634 sayı ve 23/6/1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanununun 5. Bölüm (Anagayrimenkulün Yönetimi) Madde-35,36,37,38,39,40 da  görevleri, sorumlulukları açıkça ifade edilen, yönetim iş ve işlemlerini tapuda kayıtlı “Anagayrimenkul Yönetim Planı”  çerçevesinde yürüten kat maliklerinin vekilidir.

Site ve Apartman Yöneticisinin Görevleri,

 • Kısaca 634 sayılı kanunda yazılı olan görevleri;
 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi,
 • Anagayrimenkulün temizlik, bakım işleri ve asansör ve kalorifer vb. işler için avans toplanması,
 • Yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısı ile doğan borçların ödenmesi,
 • Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin alınması,
 • Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması,
 • Banka hesabı açtırılması,
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması,
 • Asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması,
 • Defter tutulması ve belgelerin saklanması.

Merak Edilenler

 • Kimler Katılabilir ?

  Site ve Apartman Yöneticiliği Kurs Programına;
  En az Ortaöğretim (Lise) mezunu olanlar ile,
  11.04.2012 tarihinden önce İlköğretim/Ortaokul mezunu olanlar (6287 sayılı kanun),
  18.08.1997 tarihinden önce İlkokul mezunu olanlar  (4306 sayılı kanun),
  Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek (fiziksel ve psiko-motor) yeterliliğe sahip olanlar.
  Sertifikası olmayan Site ve Apartman Yöneticileri,
  Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifikası almak isteyenler,
  Site ve Apartman Yönetimi şirketi kurmak isteyenler.

 • Gerekli Belgeler

  Öğrenim belgesi fotokopisi,
  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  1 Adet Vesikalık fotoğraf. (Diğital Ortamda)

 • Kurs Süresi

  Site ve Apartman Yöneticiliği Eğitim Programı Süresi,
  Toplam: 72 saat/ 3 hafta

 • Çalışma Alanları

  Eğitimi tamamlayan Site ve Apartman Yöneticileri;
  Sitelerde ve apartmanlarda profesyonel yöneticilik yapabilir,
  Site ve Apartman yönetimi şirketi kurabilir,
  Site yönetim kurullarında görev alabilir,
  Emlak Danışmanlığı şirketlerinde site yöneticiliği yapabilir,
  Site ve apartman yönetimi danışmanlığı yapabilir,
  Site ve apartman yönetimi şirketlerinde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak çalışabilirler.


Duyurular

Kurs ile ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Kurs Başlama Tarihi: Kayıt olduğunuz gün derslere başlayabilirsiniz.
Sınav Tarihi: 29-30 Haziran 2024  – Cumartesi veya Pazar  Son Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2024  (Son kayıt tarihinde MEB kursiyer kayıt sistemi saat 15:00 da kapanır.)
Bireysel ve kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgi için: (0312) 433 6670  –  0507 765 6423  –  0553 143 64 87  (WhatsApp)

Açıklamalar

 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 • Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Temel Konular
 •  Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
 •  Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 •  Yasaklar
 •  Harç ve Vergiler
 •  Devre Mülk Hakkı
 •  Görevli Mahkeme ve Kullanma Yerlerinin Boşatılması
 •  Kat İrtifakına Geçiş
 •  APARTMAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANI
 •  Yönetim Planı
 •  Genel Kurul (Kat Malikleri Kurulu)
 •  Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 • İcra ve İflas Hukuku
 •  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUATI
 •  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın GörevleriI
 •  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Yapısı
 •  BELEDİYE İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
 •  İmar Bilgisi
 •  Belediyeler
 •  Çalışma Düzenleri
 •  TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
 •  Toplumsal Düzen Kuralları
 •  Hukuk Kavramı
 •  Hukukun Kaynakları
 •  Hukukun Dalları
 •  Türkiye’nin Yönetim Yapısı
 •  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
 •  Kişiler
 •  Haklar
 •  Borçlar
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 •  Kişiler arası İletişimin Gerekliliği
 •  Kişiler Arsı İletişime Etki Eden Faktörler
 •  Kişilerin Kendilerini İfade Etme Teknikleri
 •  Tutum ve İnançlar
 •  Psikolojik Faktörler
 •  Sosyo-Demografik Özellikler
 • KENDİNİ TANIMA
 •  Kendini Tanımanın Yolları
 •  Kendini Doğru İfade Etmenin Öğeleri
 • DİNLEME
 •  Tanımı
 •  Dinleme Becerileri ve Yöntemleri
 •  Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışlar
 • İKNA
 •  İkna Sürecinin Unsurları
 •  İkna Edici İletişim
 •  İknaya Karşı Koyma
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kurslarda kurs bitirme sınavları, "Özel Kurslar Sınav Yönergesi"ne uygun olarak yapılır.
 • Kurs bitirme sınavı Ankara da Devlet Okulunda yapılmaktadır. Okul adı ve adres bilgileri sınav giriş kartınızda bulunmaktadır.
 • Sınava Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sınav görevlileri nezaret eder. Kursumuzdan görevli bulunmaz.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara sertifika düzenlenmez.
 • Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanlara "Katılım Belgesi" düzenlenir.
 • Sınavlar size bildirilen gün ve saatte yapılır, BAŞLAYAN SINAVA KURSİYER KABUL EDİLMEZ. Geç kalmayınız.
 • Kursiyer sınavda kimlik kartını  ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundadır.
 • Kimlik Kartı  ve Sınav Giriş Belgesi (ıslak imzalı) olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav süresi 30 dk. dır.
 • Sorular test şeklinde 25 sorudur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not 45 tir. Her soru 4 puandır. Geçer not için 12 doğru soru cevaplanmalıdır.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz. Sınav da verilmez.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konulara SSS sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimize kurs bitirme sınavında başarılar dileriz.
 • Site ve Apartman Yöneticiliği kursu ücretlidir.
 • Eğitim danışmanımız dan güncel fiyat bilgisi ve kampanyalar hakkında bilgi almak için arayınız.
 • İstediğiniz şekilde taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Nakit, banka kartı veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
 • Nakit Ödemelerde % 10 İndirim uygulanmaktadır.
 • Sınav ücreti MEB tarfından her yıl Ocak ayında belirlenir. 2024 yılı sınav ücreti KDV dahil 660,00TL. dir. Toplanan sınav ücretleri İL Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına yatırılır. (İlk sınav dahil sınav ücreti alınır. Kurs ücretine dahil değildir.)
Yukarıda yazılı Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi.   Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursuna "Güvenle gelin Mutlu ayrılın" dileklerimizle,
 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz ve bu kursu yapmaya yetkili ruhsatımızın olması,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Kurs ücretlerinin verilen eğitim ve hizmetle orantılı olması,
 • Eğitici seçimine ve uygulamalı eğitime önem vermemiz,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Kurs başlama, sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumda kendini güven içinde hissetmesi için tüm önlemleri almamız,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Ders kitabını ve soru bankasını ücretsiz vermemiz,
 • Kurs süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Tüm bu yazdıklarımızın doğruluğunu, kurumumuzu ziyaret ederek veya örnek ders videolarınızı izleyerek karar verebilirsiniz.

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat