Eğiticinin Eğitimi Kursu | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu; Özel ve resmi kurumların, işletmelerin, eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen, mezun olduğu alanda veya bilgi sahibi olduğu dalda eğitim vermek isteyen, en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için Mili Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 45 saat eğitim programıdır. Eğitim ve belgelendirime, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, yetkilendirilmiş Üunvan Uzaktan Öğretim Kursu tarafından yapılmaktadır. Bu alanda kurumumuzda 30 saat ve 45 saat olmak üzere iki eğitim programı uygulanmaktadır. Sizin için uygun olan programı seçebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu Sınav ve Sertifika Süreci;

Kursa kayıt olduğunuz gün uzaktan eğitim sistemimize girişiniz için, şifre ve kullanıcı adı e-mail olarak göndereceğiz. Sistem içerisinde ders videolarına, ders notlarına ve deneme sınavına ulaşacaksınız. Kurs bitirme sınavına kadar içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu süreç içerisinde eğitmene her zaman ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Kurs bitirme sınavı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü planlamasına uygun olarak  hafta sonu yapılmaktadır. Sınav detaylarına aşağıdaki açıklamadan veya  SSS dan bakınız. MEB onaylı “Eğiticinin Eğitimi” sertifikanız bir hafta içerisinde teslim edilecektir. Sertifikanızı E- Devletten ve Mili Eğitim Bakanlığının e-ozel.meb.gov.tr  web sitesinden sorgulayabilirsiniz.

Eğitici Personel,

Eğitim verdiği alanda mesleki yeterliğe sahip, çalışanların iş yerindeki eğitiminden sorumlu, eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan, eğitim verebilme yetkisine sahip kişidir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Öğretmenlik ve Öğretim Alanı Kurs programına katılım şartlarını taşıyan kişilerden,  eğitimini tamamlayıp, kurs bitiminde yapılacak olan sınavda başarılı olanlara, Özel Unvan Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Mili Eğitim Bakanlığı onaylı 45 saat/30 saat Eğiticinin Eğitimi kurs bitirme belgesidir. Yurt içinde, yurt dışında, özel ve kamu kurumlarında geçerlidir. Süresizdir. Bazı yönetmeliklerde Eğitimcinin Eğitimi, Eğitici Eğitimi, Eğiticilerin eğitimi belgesi, sertifikası olarak isimlendirilmektedir. Aşağıdaki örnek sertifikamızı inceleyiniz.

Eğiticiye Kazandırılan Yeterlilikler

  Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı ile kursiyerler;

 • Eğitim programı geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanıma,
 • Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlama,
 • Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavrama ve bunları uygulama,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini tanıma, kavrama, ve bunları uygulama,
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve tekniklerini kavrama ve bunları kullanma,
 • Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlama, hazırlanan programı uygulama,
 • Etkili sunum becerisi geliştirme,
 • Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanma,
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavrama ve duruma uygun ölçme aracı kullanma, yeterlilikleri kazanacaktır.

 

Merak Edilenler

 • Kimler Katlanabilir?

  Eğiticinin Eğitimi Kurs Programına;
  En Az Ortaöğretim (Lise) mezunları katılabilir.

 • Gerekli Belgeler

  Öğrenim Belgesi,
  Kimlik Kartı,
  Vesikalık Fotoğraf -1 adet, (Diğital ortamda iletebilirsiniz.)

 • Kurs Süresi

  Eğiticinin Eğitimi Kursu Süresi;
  Toplam : 45 saat/30 saat

 • Çalışma Alanları

  Eğiticinin Eğitimi sertifika programını tamamlayanlar;
  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarından eğitim verecekler,
  İş Yeri Hekimlerinden eğitim verecekler,
  Sürücüleri Kurslarında İlk Yardım Öğretmeni olmak isteyenler,
  Pilotlar, İnsansız Hava Aracı İHA0-İHA01 Pilot Eğitmeni olmak isteyenler,
  İş yerinde kurum içi eğitim vermek isteyenler,
  Bağımsız olarak alanında eğitim vermek isteyenler,
  Yetişkin eğitimi verecek pedagojik formasyonu olmayan lisans mezunları,
  İnsan Kaynakları biriminde çalışanlar,
  Şirket Yöneticileri, eğitim personelleri, güvenlik görevlileri, ustabaşılar,
  Kariyerine eğitici olarak devam etmek isteyenler,
  Sunum ve konuşma becerisi kazanmak isteyen kişiler, katılabilir ve eğiticilik yapabilirler.


Duyurular

Sınav Tarihi: 13-14 Temmuz 2024 (Cumartesi veya Pazar /Saat:10:00  Çankaya/ Ankara)

Son Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2024 (MEB kayıt sistemi saat 15:00 da kapanır.)

 • Sınav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okulda teorik sınav şeklinde yapılacaktır.
 • Bireysel veya kurumsal eğitim ve sertifika talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgi için: (0312) 433 6670  –  0507 765 6423 + 553 143 6487(WhatsApp)

Açıklamalar

  1. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU- 1
   1. 1- Nasıl Öğreniyoruz?
    1. Başlıca Öğrenme Kuramları
    2. Davranışçı Öğrenme Kuramı
    3. Bilişsel Öğrenme Kuramı
    4. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
  2. 2- Bilgiyi İşleme Modeli
   1. Öğrenme
   2. Hatırlama
   3. Unutma
  3. 3- Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  4. 4- Öğretim İlkeleri
   1. Bireyselleştirme İlkesi
   2. Bilinenden Bilinmeyene Öğretim İlkesi
   3. Esneklik İlkesi
   4. Açıklık İlkesi
   5. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
   6. Ekonomiklik İlkesi
   7. Yakından Uzağa öğretim İlkesi
   8. Güncellik İlkesi
  5. 5- Öğretim Stratejileri
   1. Sunuş
   2. İnceleme ve Araştırma
   3. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
  6. 6- Üst Düzey Öğrenmeler
   1. Yaratıcı Öğrenme
   2. Eleştirel Öğrenme
  7. 7- Öğrenme Hedefleri
  8. 8- Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
9- Gün Değerlendirmesi
 • ÖĞRENMENİN OLUŞUMU
  1. 1- Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
   1. Androgoji
  2. 2- Öğretimde Bireysel Farklılıklar
  3. 3- Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  4. 4- Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
  5. 5- Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   1. Anlatma Yöntemi
   2. Soru-Cevap Yöntemi
   3. Mikro öğretim
   4. Tartışma Yöntemi
   5. Örnek Olay Yöntemi
   6. Gösterip Yaptırma Yöntemi
   7. Problem Çözme Yöntemi
   8. Bireysel Çalışma Yöntemi
   9. Proje Yöntemi
   10. Rol Oynatma Yöntemi
   11. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
   12. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
   13. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
   14. Buluş Yoluyla Öğrenme
  6. 6- Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  7. 7- Öğrenme Stilleri
   1. Görsel Öğrenme
   2. İşitsel Öğrenme
   3. Kinestetik / Tüm Bedenle Öğrenme
  8. 8- Öğrenme Stratejileri
   1. Dikkat Stratejileri
   2. Tekrar Stratejileri
   3. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler
   4. Yürütücü Biliş Stratejileri
   5. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
  9. 9- Öğrenme Düzeyleri
  10. 10- Öğrenme Yolları
   1. Aktif Dinleme
   2. Not Alma
   3. Görsel Materyalleri Kullanma
   4. Sorular Sorma
  11. 11- Bilgiyi İşleme Süreci
   1. Beklenti
   2. Algılama
   3. Genelleştirme
   4. Hatırlama
   5. Anlamsal Şifreleme
   6. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
  12. 12- Grup çalışması - Uygulama
   1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  13. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
   1. 1- Eğitim İhtiyaç Analizi
   2. 2- Eğitim Progrmının Öğeleri
    1. Hedefler
    2. Eğitim Durumları
    3. Sınama Durumları
   3. 3- Beklentiye Uygun Eğitim Hazırlamak
   4. 4- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   5. 5- Program ve Tasarım
    1. İstek Faktörünün Belirlenmesi
    2. Sunum Türünün Belirlenmesi
    3. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
    4. Doğru Kaynakların Seçimi
   6. 6- İçerik Seçimi
   7. 7- Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
   8. 8- Grup çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   9. 9- Eğitim Ortamı
    1. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
    2. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
   10. 10- Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
   11. 11- Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
    1. Giriş
    2. Gelişme
    3. Sonuç
   12. 12- Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
   13. 13- Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
   14. 14- Eğitim Notlarının Hazırlanması
   15. 15- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   16. 16- Uygulama Zamanının Seçilmesi
   17. 17- Yaşamla Bağlantıların Kurulması
   18. 18- Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
    1. Yapılandırmacılık
    2. Proje Temelli öğrenme
    3. Problem Temelli öğrenme
    4. Beyin Temelli öğrenme
    5. Tam öğrenme
    6. Yaşam Boyu öğrenme
   19. 19- Grup çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  14. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA- 1
   1. 1- Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
   2. 2- Eğitimcinin Rolü
    1. Giyim ve Dış Görünüş
    2. Duruş
    3. Ses Tonu
    4. Beden Dili
   3. 3- Grup çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   4. 4- Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
   5. 5- Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
    1. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
    2. Aykırı Seslerin Bastırılması
    3. Katılımcılara Eşit Mesafe Kuralı
    4. Kişisel Alanı Korumak
   6. 6- Topluluk Önünde Konuşma
   7. 7- Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
   8. 8- Eğitimle İlgili Yaratma - Buzkırıcılar
   9. 9- Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
   10. 10- Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
   11. 11- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  15. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA- 2
   1. 1- Etkili Sunum Aşamaları
    1. Dikkat Çekme
    2. Güdüleme - İstekli Kılma
    3. Hedeften Haberdar Etme
    4. Hazırbulmuşluk
    5. Sunu Yapma
    6. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
    7. Aktarma / Dönüştürme - Uygulama
    8. Değerlendirme
    9. Ödev - Proje
   2. 2- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   3. 3- Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
    1. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
    2. Sunum Akışının Planlanması
    3. Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
    4. Katılımcıların Analizi
    5. Taslak Planın Hazırlanması
    6. Kaynak Malzemenin Seçilmesi
    7. Notların Oluşturulması
   4. 4- Grup çalışması - Uygulama
    1. Beyin fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   5. 5- Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
    1. Etkili Açılış
    2. Grubu Canlı Tutma
    3. Zaman Yönetimi
    4. Etkili Kapanış
   6. 6- Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
   7. 7- Katılımcı Tepkilerini İzleme
   8. 8- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  16. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
   1. 1- Sunumlarda Yapılması / Yapılmaması Gerekenler
   2. 2- Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel - İşitsel Araçlar / Teknoloji ile Desteklenmesi (PowerPoint)
   3. 3- PowerPoint Slaytlarının Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
   4. 4- Slaytların Yazılımı
   5. 5- Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
   6. 6- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  17. GERİBİLDİRİM
   1. 1- Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
    1. Soru Sorma Nedenleri
   2. 2- Soru Sorma Teknikleri
    1. Açık Uçlu Sorular
    2. Kapalı Uçlu Sorular
   3. 3- Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
    1. İçerik Açısından
    2. Biçim Açısından
    3. Düzen Açısından
    4. İfade ve Anlatım Açısından
   4. 4- Soru Düzeyleri
    1. Bilgiyi Ölçen Sorular
    2. Anlamayı Ölçen Sorular
    3. Uygulamayı Ölçen Sorular
    4. Analizi Ölçen Sorular
    5. Sentezi Ölçen Sorular
    6. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
   5. 5- İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
   6. 6- Yanıtların Alınması
   7. 7- Katılımcı Soruları
   8. 8- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  18. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   1. 1- Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
    1. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
    2. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
   2. 2- Değerlendirme
    1. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
   3. 3- Eğitim - Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
   4. 4- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   5. 5- İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
    1. Geçerlilik
    2. Güvenilirlik
    3. Kullanışlılık
   6. 6- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
   7. 7- Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
    1. Yazılı Yoklamalar
    2. Kısa Cevap Gerektiren Testler
    3. Doğru - Yanlış Testler
    4. Çoktan Seçmeli Testler
    5. Sözlü Sınavlar
    6. Performansın Ölçülmesi
    7. Diğer Gözlem Araçları
    8. Duyuşsal Davranışların ölçülmesi
   8. 8- Değerlendirme ve Not Verme
   9. 9- Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
   10. 10- Grup Çalışması - Uygulama
    1. Beyin Fırtınası - Soru Cevap
    2. Konuların Analizi
    3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kurslarda kurs bitirme sınavları, "Özel Kurslar Sınav Yönergesi (04.08.23021)" e uygun olarak yapılır.
 • Kurs bitirme sınavı Ankara da devlet okulunda yapılmaktadır.
 • Sınava  Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri nezaret eder.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara sertifika düzenlenmez.
 • Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanlara "Katılım Belgesi" düzenlenir.
 • Sınavlar size bildirilen ve sınav giriş kartınızda yazılı olan okulda, gün ve saatte yapılır, geç kalanlar sınava alınmaz.
 • Kursiyer sınavda kimlik kartını ibraz etmek zorundadır. Kimlik kartı olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav süresi 50 dk. dır.
 • Sorular test şeklinde 25 sorudur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not 50 dir. Her soru 4 puandır. Geçer not için 13 doğru soru cevaplanmalıdır.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konulara SSS sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimize kurs bitirme sınavında başarılar dileriz.
 • Eğiticinin Eğitimi kursu ücretlidir.
 • Eğitim danışmanımız dan güncel fiyat bilgisi ve kampanyalar hakkında bilgi almak için arayınız.
 • İstediğiniz şekilde taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Havale, EFT, banka kartı, kredi kartı veya mail-order ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Sınav ücreti 660TL. dir. (2024 yılı için MEB tarafından belirlenen tutardır. MEB' e kurum tarafından toplanarak ödenir.)
Yukarıda yazılı Eğiticinin Eğitimi Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi.   Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursuna "Güvenle gelin Mutlu ayrılın" dileklerimizle,
 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz ve bu kursu yapmaya yetkili ruhsatımızın olması,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Kurs ücretlerinin verilen eğitim ve hizmetle orantılı olması,
 • Eğitici seçimine ve uygulamalı eğitime önem vermemiz,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Kurs başlama, sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumda kendini güven içinde hissetmesi için tüm önlemleri almamız,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Kurs süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Tüm bu yazdıklarımızın doğruluğunu, kurumumuzu ziyaret ederek veya örnek ders videolarınızı izleyerek karar verebilirsiniz.
 • MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ;Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE-27/ a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,)
 • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete:28713)Tanımlar/ MADDE 4 c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekanı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete:28512);Tanımlar- MADDE 4 b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, c) Eğitim kurumu: (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, ç) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,
 • İHA 0- İHA 1 UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI; Tanımlar- MADDE 4 /f) Eğiticinin Eğitimi Sertifikası: Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bir eğitim kuruluşundan, yetişkin eğitimine yönelik olarak eğiticinin eğitimi alındığına ilişkin belgeyi,

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat