Ankara Avcılık Kursu | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

Avcılık Kursu

Avcı Eğitimi Kursu

Avcılık Kursu; Türkiye’de av ve yaban hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik çerçevesinde kara avcılığı yapacak kişilerin eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 32 saat eğitim programıdır. Avcılık kurs programımıza katılarak MEB onaylı avcı eğitimi kurs bitirme belgenizi alabilirsiniz. Avcılık sertifikanızı aldıktan sonra yapacağınız iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Avcı Eğitimi ve  Sertifika Süreci

Avcılık Eğitimi; Av ve yaban hayatının sürdürebilirliğinin korunması ve kullanımı temel ilkesine bağlı kalınarak yapılacak avlanmanın yöntem ve tekniklerinin, zamanlarının, av türlerinin, kullanılacak av silahlarının ve av hayvanlarının, avlanma bölgelerinin, güncel mevzuatların, ilk yardımın ve alınacak izinlerin ve belgelerin neler olduğunun detaylı şekilde anlatıldığı, sınıf içi uygulamalara ağırlık verilerek yapılan eğitimdir.

Avcılık Sertifikası Süreci; Avcılık sertifikası almak için kursumuza başvuruda bulunan kişilerden öncelikle kursa kayıt için aşağıdaki belgeler istenir. Katılım şartlarını taşıyanlar 32 saat (4 gün) eğitime kabul edilir. Eğitim sonunda Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarfından devlet okulunda hafta sonu saat 10:00 yapılacak kurs bitirme sınavına katılmaları için kursiyerlerimize bilgi verilir.
DİKKAT! MEB’e bağlı Hizmet İçi Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen sertifikalar geçerli değildir. Avcı eğitimi ve sertifikası sadece MEB’ e bağlı ve yetkilendirilmiş kurumlarca verilebilir. Kayıt yaptırmadan mutlaka SSS göz atın.

Avcılık sertifikası

Avcı eğitimi kurs programını tamamlayıp MEB gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan kişilere verilen, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ve yetkilendirilmiş öğretim kurumlarınca onaylı 32 saat “Avcı Eğitimi” kurs bitirme belgesidir. Sertifikalar süresizdir. Yurt içinde ve yurt dışında geçerlidir. E devletde sorgulanabilir sertifikadır. Lütfen aşağıdaki örnek sertifikamızı inceleyiniz.

MEB Avcılık Sınavı

“Avcı Eğitimi Kurs Bitime Sınavı” Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Canan Özbağı İlköğretim Okulunda  (Maltepe/Ankara)  hafta sonu cumartesi veya pazar günü saat:10:00 da yapılmaktadır. Teorik sınavda çoktan seçmeli dört şıklı 25 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 50 dakikadır. Sınav sonuçları saat 11:30 da okulda ilan edilmektedir, okulda bekleyip öğrenebilirsiniz. Sınavı geçen kursiyerlere sertifikaları 10 gün içinde teslim edilmektedir. Kurusumuzdan veya kargo ile teslim alabilirsiniz. Sınavdan önce kursa gelip ıslak imzalı sınav giriş kartlarınızı alabilirsiniz. Aklınıza takılan konularda kurumumuzdan bilgi alabilirsiniz. Kuruma gelerek veya uzaktan kayıt işlemi yatırabilirsiniz.

Adım Adım Avcı Olma

Avcı olmaya karar verdiyseniz ilgili mevzuatlar doğrultusunda Avcılık Ruhsatı, av tüfeği, av tezkeresi, avcı eğitimi belgesi, avlanma izni (avlanma pulu) almanız gerekecektir. Tüm işlemleriniz bittikten sonra, tüm avlanma detaylarının bulunduğu av yapacağınız yılın “Av Turizmi Uygulama Talimatı” çerçevesinde avlanma yapabilirsiniz. Talimatlar dışına çıktığınızda yaptırımlar ve cezalarla karşılaşacağınızı unutmayınız.

A- Silah Sahipliği ve Ruhsat Alma

  • Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Almak İçin İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne veya köylerde Jandarma Komutanlıklarına başvuru yaparken aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır.;
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Valilik/Kaymakamlık Makamına Yivsiz Av Tüfeği alacağınıza dair dilekçe,
  • Savcılıktan sabıka kaydı,
  • Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgesi,
  • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Raporu,
  • Vesikalık Fotoğraf 4 adet,
  • Kapaklı dosya içerisinde başvuru yapılacaktır,
  • Başvurun sonucunda adınıza “Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesi” belgesi düzenlenecektir.
  • Satın alma belgenizle Türkiye de istediğiniz av bayiinden “Av Tüfeği” satın alabilirsiniz.
  • Aldığınız av tüfeğini, faturası ile birlikte Av Tüfeği Satın Alma Belgesi aldığınız kuruma, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde kaydettirmeniz gerekmektedir. Ruhsat süresi 5 yıldır.

B- Avlanma Belgesi (Av Tezkeresi)

  • Avlanma belgesi almak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır.
  • Dilekçe, Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslı ve idarece onaylanmak üzere fotokopisi,
  • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf,
  • Avcılık belgesi harç makbuzu,
  • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Aslı ve Fotokopisi,
  • Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesini ibraz edenler hariç sağlık raporu,
  • Vize yılına ait dernek aidat makbuzu ya da dernek üyeliğini gösteren belge / Avcı derneklerine üye olamayacağına dair kurum yazısı.

C- Avlanma Vizesi (Pulu)

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır.
  • Avcılık belgesi harç makbuzunun aslı. Dernek üyelerine indirimlidir.
  • Avcılık belgesinin aslı,
  • Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesinin aslı veya sağlık raporu,
  • Avcılık belgelerinin içinde bulunulan yılı takip eden yılın Ocak ayı içerisinde vize yapılması zorunludur.

D- Avcının Avlakta Avlanırken Yanında Bulundurması Zorunlu Belgeler

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (Kendi adına)
 • Avcılık Belgesi,
 • Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu),
 • Rezervasyon yaptırdığına dair belge

Merak Edilenler

 • Kimler Katılabilir ?

  Avcı Eğitimi Kurs Programına;
  En az okuma-yazma belgesi olanlar,
  Avcılık yapacak fizikse ve ruhsal özelliklere sahip olanlar,

 • Gerekli Belgeler

  Öğrenim belgesi,
  Kimlik kartı fotokopisi,
  1 adet Vesikalık Fotoğraf (Diğital ortamda)
  Tüfek ruhsatı, Avcı eğitimine katılabilir sağlık raporu veya yivli-yivsiz av tüfeği için alınan sağlık raporu,
  (Aile hekimliklerinden alınabilir. Son 6 ay içinde alınan raporlar geçerlidir.) bunlardan birisi.

 • Kurs Süresi

  Avcı Eğitimi Kursu Süresi
  Toplam : 32 saat /4 gün


Duyurular

Kurs hakkındaki önemli gelişmeleri ve başlama tarihlerini buradan takip edebilirsiniz.

Sınav Tarihi: 07 Temmuz 2024 (Pazar)
Son Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2024
Bilgi için: (0312) 433 6670  –  0507 765 6423  –  0553 143 64 87  (WhatsApp)

Açıklamalar

Avcı Eğitimi Kurs Programı
 • Avcılık Tarihi ve Etiği
 • Avcılığın Temel Kuralları(Mevzuat)
 • Sürdürülebilir Avcılık
 • Avına İzin Verilen ve Koruma Altına Alınan Hayvan Türleri
 • Av Hayvanları, Avlaklar ve Avlanma Yöntemler
 • Avda Kullanılan Araç Gereçler ve Tüfekleri Tanıma
 • Av Köpeklerini Tanıma
 • Temel Harita Okuma Becerisi ve Kampçılık Kuralları
 • Av Turizmi Kapsamında Avlanılan Yaban Hayvanları ve Trofeleri Tanıma
 • Avda Güvenlik
 • İlk Yardım Bilgisi
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kurslarda kurs bitirme sınavları, Özel Kurslar Sınav Yönergesine uygun olarak yapılır.
 • Kurs bitirme sınavı Ankara Çankaya İlçe sınırlarında Devlet Okulunda Merkezi sistemle yapılmaktadır.
 • Sınava Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri nezaret eder.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara sertifika düzenlenmez.
 • Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır. İlk sınav dahil sınav harcı alınır. MEB hesabına yatırılır.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanlara "Katılım Belgesi" düzenlenir.
 • Sınavlar size bildirilen gün ve saatte yapılır, sınav saatinden sonra gelenler sınava alınmaz.
 • Kursiyer sınavda kimlik kartını ibraz etmek zorundadır. Kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport en az biri yanında olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav giriş kartınızı kurumumuzdan alınız. Sınav salonunda göstermeniz istenecektir.
 • Sınav süresi 50 dk. dır.
 • Sorular test şeklinde 25 sorudur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not 50 dir. Her soru 4 puandır. Geçer not için 13 doğru soru cevaplanmalıdır.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konulara SSS sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimize kurs bitirme sınavında başarılar dileriz.
 • Avcı Eğitimi Kursumuz ücretlidir.
 • Eğitim danışmanımız dan güncel fiyat bilgisi ve kampanyalar hakkında bilgi almak için arayınız.
 • İstediğiniz şekilde taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Havale, EFT,  banka kartı veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
 • Sınav ücreti her yıl MEB tarfından belirlenir . Toplanan sınav ücretleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına yatırılır. 2024 yılı sınav harcı KDV dahil 660,00TL.dir.
Yukarıda yazılı Avcı Eğitimi Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi. Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Meslek Eğitim Kurslarına "Güvenle gelin Mutlu ayrılın" dileklerimizle,
 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Kurs ücretlerinin verilen eğitim ve hizmetle orantılı olması,
 • Eğitici seçimine ve uygulamalı eğitime önem vermemiz,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Kurs başlama, sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumda kendini güven içinde hissetmesi için tüm önlemleri almamız,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Soru bankalarını ücretsiz vermemiz,
 • Kurs süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Tüm bu yazdıklarımızın doğruluğunu, kurumumuzu ziyaret ederek veya bir dersimize misafir olarak katılarak görüp, sonra karar verebilirsiniz.

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat