Aile Danışmanlığı Kursu | Özel Ünvan Eğitim Kurumları

Aile Danışmanlığı Kursu

Aile Danışmanlığı Kursu


Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Kursu; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Aile Danışma Merkezi Yönetmeliğine uygun olarak  Aile Danışmanlığı Merkezlerinde çalışacak aile danışmanlarının eğitimi ve belgelendirilmesi için yetkilendirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve uzaktan eğitim kurumları ile Üniversiteler tarafından düzenlenen 464 saat eğitim programıdır.

Uzaktan eğitim aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikasyon süreci; Kursa kayıt olduğunuz gün size uzaktan eğitim sistemimize girebilmeniz için şifre ve kullanıcı adınızı e-mail olarak göndereceğiz. Sistem içerisinde ders videolarına, ders notlarına ve deneme sınavına ulaşacaksınız. Kurs bitirme sınavına kadar içeriklere ulaşabilirsiniz. Uygulama eğitimi ve süpervizyon eğitimi  kurumumuzda yüz yüze yapılacaktır. Eğitim gün ve saatleri bildirilecektir. Bu süreç içerisinde eğitmene her zaman ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Kurs bitirme sınavı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü planlamasına uygun olarak  Ankara da hafta sonu merkezi sistemle yapılmaktadır. Sınav detaylarına aşağıdaki açıklamadan veya  SSS dan bakınız. Sınav sonrası bir hafta içerisinde sertifikanız düzenlenecek ve MEB onayından sonra teslim edilecektir. Sertifikanızı Mili Eğitim Bakanlığı “e-ozel.meb.gov.tr”  web sitesinden ve e-devlet kapısından sorgulayabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sertifikası

Kursa katılım şartlarını taşıyan kişilerden teorik, uygulama ve süpervizyon eğitimini tamamlayıp, kurs bitiminde yapılacak olan sınavda başarılı olanlara, Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursu tarafından düzenlenen Mili Eğitim Bakanlığı onaylı “Aile Danışmanı” kurs bitirme belgesidir. Yurt içinde, yurt dışında, özel ve kamu kurumlarında geçerlidir. Süresizdir. Aşağıdaki örnek sertifikamızı inceleyiniz.

Aile Danışmanı,

Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini, ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere, ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Aile Danışmanı Olma Kriterleri;

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurumu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir. (Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurumları ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği)

Aile Danışmanının Görevleri

 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

 

Merak Edilenler

 • Kimler Katılabilir?

  Aile Danışmanı Kurs Programına;
  Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi bölümü, en az 4 yıllık lisans mezunları katılabilir.

 • Gerekli Belgeler

  Öğrenim belgesi fotokopisi
  Kimlik kartı fotokopisi
  1 adet vesikalık fotoğraf (diğital ortamda)

 • Kurs Süresi

  Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Kursu Süresi;
  Uzaktan Eğitim: 300 Saat
  Uygulama Eği̇ti̇mi̇: 130 Saat
  Süpervizyonu Eği̇ti̇mi̇: 32 Saat
  Toplam : 464 Saat

 • Çalışma Alanları

  Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip olanlar;
  Aile Danışmanlığı Merkezlerinde,
  Aile Danışmanlığı Merkezi (Belediye, Dernek, Vakıf) birimlerinde,
  Aile Danışmanlığı Merkezi açarak kendi iş yerlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirler. (Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ni inceleyiniz.)
  Özel Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yapabilirler,
  Sosyolog ve Pisikoloğlar aile danışmanlığı alanında uzmanlaşabilirler.


Duyurular

Kurs ile ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Sınav Tarihi:  Kurs bitiminden 10 gün sonra Cumartesi veya Pazar yapılacaktır.

Bilgi için: (0312) 433 6670 – (0312) 433 6671– 0507 765 6423 – 0553 143 64 87 (WhatsApp)

Açıklamalar

 • KURS İÇERİĞİ
 • Gelişim Alanları
 •  Gençlik Dönemi
 •  Aile Olma
 •  Aile Yapısı
 •  Uyum Problemleri
 •  Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
 •  Sosyal Vaka Verileri
 •  Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar
 •  Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
 •  Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 •  Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 •  Çocuk İstismar ve İhmali
 •  Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
 •  Meslek Etiği
 •  Araştırma Teknikleri
 •  Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kurslarda kurs bitirme sınavları, Özel Kurslar Sınav Yönergesine uygun olarak yapılır.
 • Kurs bitirme sınavı Ankara Çankaya İlçe sınırlarında Devlet Okulunda Merkezi sistemle yapılmaktadır.
 • Sınava Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri nezaret eder.
 • Sınava katılım zorunludur.
 • Sınava katılmayanlara sertifika düzenlenmez.
 • Kursiyerin 3 (Üç) sınav hakkı vardır. İlk sınav dahil sınav harcı alınır. MEB hesabına yatırılır.
 • Tüm sınav haklarını kullanıp sınava katılmayanlara "Katılım Belgesi" düzenlenir.
 • Sınavlar size bildirilen gün ve saatte yapılır, sınav saatinden sonra gelenler sınava alınmaz.
 • Kursiyer sınavda kimlik kartını ibraz etmek zorundadır. Kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport en az biri yanında olmayanlar sınava alınmaz.
 • Sınav giriş kartınızı kurumumuzdan alınız. Sınav salonunda göstermeniz istenecektir.
 • Sınav süresi 50 dk. dır.
 • Sorular test şeklinde 25 sorudur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not 50 dir. Her soru 4 puandır. Geçer not için 13 doğru soru cevaplanmalıdır.
 • Sınav için kurşun kalem ve silgi yanınızda bulundurunuz.
 • Sınavlarla ilgili diğer merak ettiğiniz konulara SSS sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimize kurs bitirme sınavında başarılar dileriz.
 • Aile Danışmanlığı Kursu ücretlidir.
 • Eğitim danışmanımız dan güncel fiyat bilgisi ve kampanyalar hakkında bilgi almak için arayınız.
 • İstediğiniz şekilde taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Havale, EFT, banka kartı, kredi kartı veya mail-order ile ödeme yapabilirsiniz.
 • Sınav ücreti MEB tarafından belirlenir. 2023 yılı için KDV dahil 400,00 TL. dir. Sınava katılmak isteyen kursiyerden toplanarak MEB' e yatırılır.
Yukarıda yazılı Aile Danışmanlığı Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi. Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursuna Güvenle gelin Mutlu ayrılın dileklerimizle,
 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz ve bu kursu yapmaya yetkili ruhsatımızın olması,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Kurs ücretlerinin verilen eğitim ve hizmetle orantılı olması,
 • Eğitici seçimine ve uygulamalı eğitime önem vermemiz,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Kurs başlama, sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumda kendini güven içinde hissetmesi için tüm önlemleri almamız,,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Kurs süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Tüm bu yazdıklarımızın doğruluğunu, kurumumuzu ziyaret ederek veya örnek ders videolarınızı izleyerek karar verebilirsiniz.
 • Daha önceden 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar sertifikanın fotokopisini getirmek suretiyle 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir.
 • Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri Şunlardır;
 • MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurumu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.
 • (2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.
 • (3) Yüksek öğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.
 • Dikkat!!! Bazı aile danışmanlığı sertifikası veren kuruluşlar tarafından yurt dışında bulunan akreditasyon veya eğitim kuruluşları (EURO-CERT Akademi, vb.) aracılığıyla verilen aile danışmanlığı sertifikalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçerli kabul edilmesi:Yönetmeliğin ilgili maddeleri aile danışmanlığı eğitimlerinin hangi kurum ve kuruluşların denetiminde olacağını belirlemektedir.
 • Euro-Cert Akademi gibi yabancı akreditasyon kuruluşlarınca verildiği iddia edilen ve ülkemizde herhangi bir denetime tabi olmayan sertifika programları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca “aile danışmanlığı” görevi yapmak için kabul görmemektedir.
 • Bu tür sertifika programlarını bitirenler Yönetmelikle belirlenen “aile danışmanlığı” görevini yapamazlar. (Kaynak;Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Hakkındaki Duyurusu)
 • Aile Danışmanlığı Merkezi açmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aşağıdaki yönetmeliği incelemeleri önemle hatırlatılır. Yönetmelik; Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 04.09.2012, Resmî Gazete Sayısı: 28401)

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat